სამეცნიეროგამოყენებით

       და ტექნოლოგიურ სიახლეთა

   ინფორმაციული

     პორტალი

 

 

 

 

 

                                    Text Box: ICARTI                               

 

 

 

 

 

კვლევების, ტექნოლოგიების და ინოვაციების ხელშემწყობი საერთაშორისო ცენტრი

 

წინამდებარე ინფორმაციული პორტალის დანიშნულებაა მიაწოდოს ქართველ მეცნიერებს სრული და ამომწურავი ინფორმაციროგორც ადგილობრივი, ასევე საერთაშორისო სამეცნიერო ფონდების საქმიანობისა და მიმდინარე კონკურსების შესახებ. აქვე თავმოყრილია  ყველა იადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციის, თუ ფონდის ელექტრონული ბმული, რომლებთან დაკავშირებაც განსაკუთრებით სასარგებლოა ქართველი მკვლევარებისთვის.  გთავაზობთ აგრეთვე ინფორმაციას საქართველოში და საზღვარგარეთ მიმდინარე სხვადასხვა პროექტების შესახებ, რასაც თან ერთვის შესაბამისი განაცხადის გაფორმებისათვის აუცილებელი სააპლიკაციო ფორმები. აქვე სისტემატიურად განთავსდება ინფორმაციადგილობრივი და სერთაშორისო სიმპოზიუმების, კონფერენციების და სემინარების შესახებ. წარმოგიდგენთ პარტნიორთა საძიებო სპეციალურ საერთაშორისო სისტემებს. ტექნოლოგიურ სიახლეთა საერთაშორისო სამეცნიერო სივრცეში ტრანსფერის ხელშეწყობის მიზნით ვებ გვერდის შესაბამის განყოფილებაში წარმოდგენილიქნება ყველა ის მნიშვნელოვანი აღმოჩენა, გამოგონება, თუ ტექნოლოგიური სიახლე, რომელსაც მოგვაწოდებენ დაინტერესებული მეცნიერები (ცხადია გარკვეული წინასაექცპერტო დადებითი დასკვნის პირობით). უახლესი სამეცნიერო–ტექნიკური ინფორმაციის სისტემატიური მონიტორინგის, კლასიფიცირებისა და ვებ გვერდზე მიზნობრივად განთავსების გზით ჩვენ შევეცდებით დავზოგოთ ქართველ მეცნიერთა დრო და გავუკვალოთ მათ გზა თანამედროვე  e–საზოგადოებისათვის  დამახასიათებელ  მოზღვავებულ  ინფორმაციულ  ნაკადთა  ლაბირინთში.  გარდა ამისა  მათ ეძლევათ  საშუალება  გამოიყენონ  ეს ინფორმაციული  პორტალი  საკუთარი  მიღწევების  წარმოსაჩენად   და დასანერგად.

 

საქართველოს კლასტერების ეროვნული პლატფორმა

 

ამასთან ერთად არსებული ვებ საიტის ერთ-ერთი ძირითადი ამოცანაა გააშუქოს ყველა სიახლე, რომელიც ეხება საქართველოს კლასტერების ეროვნულ პლატფორმას, მოგვაწოდოს ინფორმაციები საქართველოში კლასტერებთან დაკავშირებულ მიღწევებზე და წარმატებებზე; ევროპის კლასტერების კოოპერაციის პლატფორმის შესახებ, კლასტერების ობსერვატორიის შესახებ და სხვა.

 

 

                                  GRENA