ქვემოთ მოყვანილია რამდენიმე მნიშვნელოვანი პროექტი, რომლებიც მიმდინარეობს ევროკომისიის ჩარჩო პროგრამის დაფინანსებით და რომლებშიც მონაწილეობენ კვლევების ტექნოლოგიების და ინოვაციების ორგანიზაციის (ICARTI) –ის წარმომადგენლები.

 


1. IDEALIST 2014 Project

 

Coordination action (CA) proposal, ICT Call 7, FP7-ICT-2011-7,

Trans-national cooperation among ICT NCPs

Coordinator DLR (Germany)

 

Participant no. *

Participant organisation name

Part. short name

Country

1 (Coordinator)

DEUTSCHES ZENTRUM FUER LUFT - UND RAUMFAHRT EV

DLR

Germany

2

INFORMATION SOCIETY TECHNOLOGIES CENTER

IST-C

Armenia

3

OESTERREICHISCHE FORSCHUNGSFOERDERUNGSGESELLSCHAFT GmbH

FFG

Austria

 

4

AGENCE BRUXELLOISE POUR L'ENTREPRISE

BEA

Belgium

5

INSTITUTE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES

IICT-BAS

Bulgaria

6

BELARUSIAN INSTITUTE OF SYSTEM ANALYSIS AND INFORMATION SUPPORT OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL SPHERE

BELISA

Belarus

7

VEREIN EURESEARCH

EURESEARCH

Switzerland

8

USTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV CR, v. v. i.

UTIA AV CR

Czech Republic

9

UBIFRANCE AGENCE FRANCAISE POUR LE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL DES ENTREPRISES

UBIFRANCE

France

 

10

International Center for Advancement of Research, Technology and Innovation

ICARTI

Georgia

11

Közép-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület

KM RIU KHE

Hungary

12

MATIMOP, ISRAELI INDUSTRY CENTER FOR RESEARCH & DEVELOPMENT

MATIMOP-ISERD

Israel

13

INTERACTIVE TECHNOLOGY, SOFTWARE AND MEDIA ASSOCIATION

ITSMA

India

14

AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLA RICERCA EUROPEA

APRE

Italy

15

STARPTAUTISKA LIETISKAS OPTIKAS BIEDRIBA

SLOB

Latvia

16

UNIVERSITE SIDI MOHAMMED BEN ABDELLAH

USMBA

Morocco

17

INSTITUTUL DE DEZVOLTARE A SOCIETATII INFORMATIONALE

IDSI

Moldova

18

Malta Council for Science and Technology

MCST

Malta

19

INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY

ITESM

Mexico

20

NORGES FORSKNINGSRAD

RCN

Norway

21

INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMOW TECHNIKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK

IPPT-PAN

Poland

22

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE IN INFORMATICA - ICI BUCURESTI

ICI

Romania

23

TURKIYE BILIMSEL VE TEKNOLOJIK ARASTIRMA KURUMU

TUBITAK

Turkey

24

SINGLEIMAGE LIMITED

SINGLEIMAGE

United Kingdom

25

EFP Consulting

EFPC

United Kingdom

 

The main objective of Idealist2014 is reinforcing the network of National Contact Points (NCP) for ICT under FP7, by promoting further trans-national cooperation within this network.

This cooperation will not be reduced to only ICT NCPs but also a degree of collaboration and networking with similar networks in parallel themes (Security, SSH, ENV, Transport,

Energy, Health,…etc) especially in the context of joint/coordinated or PPP calls will be covered. Special focus is put on helping less experienced NCPs from Member States (MS) and

Associated States (AS) to access the know-how accumulated in other countries and to apply it in a locally relevant and efficient manner. Furthermore Idealist2014 aims to address

national and cross-border audiences, relying on the NCP network mainly established in the MS and AS at national and regional level, to stimulate, encourage and facilitate the

participation in current and future Community ICT research of organisations of all types. Special focus is put on newcomers and SMEs, including organisations from MS, AS and

ICPCs which comprise countries from Eastern European Partner Countries (EEPC), Mediterranean Partner Countries (MPC) and selected ICPCs with high technical and economical potential.

 

The activities of Idealist2014 are incremental to the formal NCP responsibilities as they address the international aspects not covered by the nationally funded NCP role. It is built upon:

-Experience gained over more than 15 years from the 7 preceding projects covering FP4 to FP7   and now the transition to FP8 ("Horizon 2020 - the Framework

 Programme for Research  and Innovation").

-Strengthening NCP cooperation with support for MS, AS and ICPCs

-Provision of Training and Twinning for less experienced NCPs

-Provision of partner search, pre- and full proposal quality support

-Focused support for SMEs in the ICT sector and for organizations new to the FP

-Provision of NCP support for countries with S&T international agreements

-Promotion of opportunities and Idealist services ensuring a higher NCP visibility

etc.

 

 

2. IDEALIST 2018   -  Transnational Cooperation Among ICT NCPs

 

Horizon 2020

Call: H2020-ICT-2014-1

Topic: ICT-33-2014

Type of action: CSA

Proposal number: 210167790

 

List of participants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idealist projects began in 1996 with NCPs from a few Member and Associated Countries and by Idealist2014 reached more than 85 NCPs from 75 different EU and non-EU countries.

Idealist continues to attract NCPs from all four corners of the world.

 

Idealist has established itself as a strong, efficiently working, learning network of ICT National Contact Points (NCPs) – a network that is open to all ICT NCPs, regardless of their

individual status within the European Union. With a particular focus on the needs of new ICT NCPs and ICT-related topic contacts for Third Countries, Idealist has become a

straightforward and uncomplicated point of entry into the complexities of the European research environment.

 

The objectives of this Idealist 2018 project are to:

 

1. Reinforce the ICT NCP network by promoting trans-national cooperation.

2. Identify and promote continuously well-tested good NCP practices.

3. Enhance and share NCP knowledge on ICT Research Objectives, including all the ICT-related topics in

    H2020.

4. Deliver training and twinning measures tailored to the specific needs of LEIT ICT NCPs

5. Raise awareness for NCP services including the implementation of practical initiatives to benefit cross border audiences including a quality checked Partner Search, pre-proposal and full

   proposal service for proposers.

6. Strengthen trans-European networking among FP participants by offering brokerage services around large European events and small targeted brokerage meetings.

7. Improve cooperation with other networks, organizations and initiatives with the main goal of acquiring and disseminating information beneficial to the European R&D community.

8. Optimize the use of funding so that there is minimum overlap and/or duplication with parallel activities

    outside of Idealist, especially with other NCP networks.

9. Emphasize on the close collaboration with other H2020 actors (others NCP networks, DG RTD) to be able a smooth transfer of usual FP7-ICT stakeholders between the different ICT-related

    topics inside H2020.

10. Ensure an efficient and operational management structure and with a continual focus on the quality aspects of the project and support mechanisms

 

IDEALIST 2018 Work packages:

  1. Management
  2. Strategic Collaborations
  3. NCP Capacity Building
  4. Proposers Services
  5. Dissemination and Communication
  6. Reviewing & Monitoring

 

 

3. PICTURE Project

 

Project: PICTURE - Policy dialogue in ICT to an Upper level for Reinforced EU-EECA

Coordination and Support Action

implemented under EC Grant Agreement N° 288279

 

The European Union (EU) and the Eastern European and Central Asian countries (EECA) share the common goal of achieving stability and prosperity by means of peaceful interaction, political

cooperation and economic development. The EU is strongly committed to strengthening its relations in all areas of cooperation with its Eastern neighbours, the Caucasian and Central Asian.

This effort is implemented through the Partnership and Cooperation Agreements and the European Neighbourhood Policy, complemented by the 'Eastern Partnership', and the Black Sea Synergy.

Science and technology (S&T), and in particularity IT technologies play a key role in economic and social development and in solving major global challenges. Therefore, increased cooperation

in the ICT R&D field is of mutual interest for the EU and the EECA countries because the two regions share numerous scientific challenges, most notably in the fields of climate change, environment,

water supply and energy.

 

The policy framework of the European Commission is very conducive for promoting the cooperation activities. Indeed, over the past two years, setting up an efficient and dynamic international

cooperation in science and technology has been bought towards the top of the EU agenda. This international dimension is considered to be an important component of the development of the

European Research Area (ERA) and therefore of the EU capacity for innovation and competitiveness. The European Commission has encouraged and continues to encourage international cooperation

through the 7th research framework programme (FP7) and its instruments: bilateral S&T agreements, specific international cooperation projects (INCO), theme-oriented international cooperation

actions (carried out under the Cooperation Programme) and international mobility actions (People Programme).

 

The international policies frameworks of all EECA countries also aspire to have a closer relationship with the EU, going beyond present levels of cooperation to gradual economic integration,

deepening political dialogue and research networking. Scientific and technological cooperation of the EECA countries with EU partners holds strong potential in various thematic areas such as space,

energy (including nuclear science), as well as nanotechnology and ICT.

 

Although the ICT cooperation is quite developed between the EU Member States and EECA countries, there is still necessity for its further evolution addressing specific needs and priorities of each

country and building on bilateral and common cooperation instruments. In order to accelerate the process of enhancing ICT research cooperation there is a strong interest to support an open, constructive

bi-regional policy dialogue between stakeholders from the EU Member States and the EECA countries. In the context of research globalization, this will be also an important way of contributing to

the development of synergies with other Community policies such as European Neighbourhood Policy, 'Eastern Partnership', and the Black Sea Synergy.

PICTURE project understands policy dialogue as carefully constructed process that seek to exchange information and build consensus recommendations between the public, private, and civic sectors

through representatives of the ICT sector, including who are in a position to forge alliances, make decisions, or strongly influence the trajectory of a possible solution to a challenging issue.

Policy dialogues bring diverse interest groups to the table, focus on the issue that is of common interest, and seek to formulate practical solutions to complex problems in terms of EU-EECA cooperation.

 

PICTURE’s Geography

PICTURE project will cover an extensive geographical zone including all Member States and all 12 countries of the EECA region. The project's strength lies in its consortium incorporating organizations

from all of 12 EECA countries possessing deep knowledge of the current ICT collaboration needs and having wide expertise in complementary fields of activities.

 

 

 

4. EC Project: “Extending ICT research co-operation between the European Union, Eastern Europe and the Southern Caucasus”

 

Grant agreement no.: 231137

Information & Communication Technologies

Grant agreement for: Support Action

 

The EXTEND project addresses the need for enhanced scientific and research co-operation between the EESC countries and the EU, focusing specifically on the Information and Communication

Technologies theme of the FP7’s Co-operation Programme. EXTEND aims to support the ICT research communities in the region by: (a) identifying suitable ICT research actors per country, training

them on the procedural aspects of FP7 and providing assistance in developing networks across Europe and (b) defining future ICT research priorities that will enhance co-operation between the EU and

EESC countries.

 

The specific objectives of the EXTEND project are to:

(1)     Identify key ICT research actors (including academic, private IT sector and not-for-profit research actors) in the EESC countries that are suitable for participation in future ICT research activities.

(2)     Develop recommendations on common ICT research priorities proposed for co-operation between the EU and EESC countries, for the period 2010-2015 following consultation with key ICT

research stakeholders.

(3)     Provide training on FP7 ICT programme opportunities, procedures and thematic priorities to the identified ICT research actors as well as familiarise them with the European R&D culture.

(4)     Facilitate the development of networks between ICT research actors in EESC and the EU in order to exchange ideas and pursue joint research collaboration.

 

List of Project Participants:

Beneficiary

Number

Beneficiary name

Beneficiary

Short name

Country

1 (co-ordinator)

PLANET S.A.

PLANET

Greece

2

Centre for Industrial Economics and Services

CEIS

Romania

3

Information Society Technologies Center

ICT-C

Armenia

4

Regional Information Technologies Academy

R.I.T.A.

Azerbaijan

5

Belarusian Institute of System Analysis and Science & Technology Information Support

BELISA

Belarus

7

Academy of Sciences of Moldova

ASM

Moldova

8

National Information Centre for Ukraine-EU S&T Cooperation at Kyiv State Centre for Scientific, Technical and Economic Information

NIP UKRAINE

Ukraine

9

Georgian Research and Educational Networking Association

GRENA

Georgia

 

 

5. EAST-HORIZON Project

 

Project full title: " Fostering Dialogue and Cooperation between the EU and EECA in the

HORIZON 2020 perspective "

Grant agreement no: 611063

 

 

In the fluid environment of the junction between FP7 and HORIZON 2020, the EAST HORIZON Support Action, brought forward by a balanced mixture of European Strategic

Consulting companies, IT Industry, EECA National Research and Governmental Organizations, comes as a bridge for a two-way cooperation between the EECA and the EU.

It will inspire ideas, influence policies, and launch actions to:

v  Support the Dialogue between EU and EECA countries;

v  Raise awareness, help networking EECA organizations for participating in EU R&D and EU organizations participate in EECA R&D Programs;

v  Matching EECA Societal Challenges, ICT R&D and Industrial Priorities to HORIZON 2020 concepts, EAST HORIZON, after validating results from previous related projects,

           will focus on new elements introduced by H2020 and the current frame of policy Dialogue between EU and EECA countries and bring concrete ideas and arguments to the Dialogue

           between the EC and EECA countries, in the perspective of a coherent ICT R&D cooperation policy.

 

The project will raise awareness by focused events where a deep insight of all relevant EU ICT R&D Frameworks will be provided; reciprocally it will gather feedback on EECA R&D

Programs for enabling EU organizations participate in them.

The project will create a dense grid of relevant players on the two sides (ICT researchers, IT Associations, Companies, ETPs, Knowledge Networks and Policy makers) in a balanced

way so as to maximize research collaboration, in parallel promoting innovation. This will shape new or strengthen existing business links between the EU and EECA IT

Industries and Academia/Institutes.

A permanent communication and collaboration platform, an environment where all ICT Research players meet and work together to raise ideas for joint Research projects will be established.

The platform, linked to similar platforms, will be transferred to EECA stakeholders at project end, for achieving sustainability of collaboration mechanisms built under EAST HORIZON.

 

The main objectives of the project are:

 

Support dialogues between the European Commission/the EU and strategic partner countries and regions, and to foster cooperation with strategic third country organizations in collaborative

ICT R&D both within the EU's Framework Programmes (FP7, Horizon 2020) and under relevant third country programs

 

Organization of events synchronized with dialogue meetings, providing timely input and follow-up for example on common R&D priorities and future cooperation opportunities, assisting in

focusing the dialogue as well as increasing its visibility.

 

Strengthening of cooperative research links through the set-up of sustainable cooperative mechanisms or platforms between European organizations and relevant leading third country

organizations, with the aim of establishing mutually beneficial partnerships based on synergies to be identified between the Digital Agenda for Europe's (DAE) international

agenda and third countries/regions' ICT strategies.

 

Reinforcement of IT industry cooperation on ICT research and development, notably through a better networking between European ICT Technology Platforms and relevant associations

in third countries.

 

 

6. EECA-2-HORIZON Project

 

Project Acronym:

EECA-2-HORIZON     proposal N610793

Project Full Title:

"Bringing the EU-EECA cooperation and policy dialogue in ICT in the HORIZON 2020 era”

Funding program:

FP7-ICT

Type of project:

Coordination and Support Action

ICT-10-10.3 - International partnership building and support to dialogues

Participating EECA countries:

Russia, Ukraine, Belarus, Georgia,  Armenia, Azerbaijan, Moldova and  Kazakhstan

Project Duration:

February 1, 2014 - July 31, 2016 (30 Months)

Coordinator:

Q-PLAN North Greece Ltd (Greece)

 

Project Summary:

The man aim of the EECA-2-HORIZON project is to reinforce the development of strategic and mutually beneficial partnerships in ICT between the EU and the East Europe and Central Asia

(EECA) countries. The overall goal is to strengthen the links and boost cooperation among the research and industrial communities of both regions to exploit emerging opportunities for

international partnerships (both under EU and EECA RTD&I programmes) and jointly address common societal challenges.

To achieve this overall aim, the EECA-2-HORIZON project has set the following objectives:

1.     Create a knowledge sharing and collaboration environment for ICT research and industrial actors from both regions. An “EU-EECA Virtual Collaboration Breeding Environment in ICT” (“ICT Platform”) will be developed

to inform, facilitate interaction and support collaboration towards the formation of strategic partnerships under both EU and EECA RTD&I programmes.

2.     Link and bring together leading ICT research and industrial actors from both regions in areas of mutual interest and added value for EU and EECA cooperation, foster their interaction and eventually boost the formation

of strategic international partnerships. This will be based on 2 pillars:

a.     RTD&I actors: a number of sustainable cooperative “ICT Communities” will be created having a thematic focus (e.g. focusing on specific ICT sub-areas) to maximise the efficiency of interactions.

b.     Technology Platforms: the aim is to strengthen the interaction and cooperation among European Technology Platforms and similar structures and interested stakeholders from the EECA countries.

3.     Reciprocity in collaboration by promoting and supporting the participation of EU researchers in EECA programmes. The aim is to identify and analyse RTD&I programmes and initiatives from the EECA countries that are

open to the participation of EU research teams and/or individual researchers, with a view to highlight and promote emerging opportunities for EU actors, and eventually support the international cooperation under EECA programmes

4.     Support dialogue between the EU and the EECA countries on enhancing their cooperation in ICT by communicating the project findings to ICT stakeholders from both regions as well as to the EC. The goal is to contribute to the

formation of the HORIZON 2020 research orientation, with regard to reinforce the participation of the EECA ICT research and industrial actors in HORIZON 2020.

5.     Organise a series of increase awareness and networking/twinning events in both regions to promote and facilitate collaboration among ICT actors.

EECA-2-HORIZON builds upon the invaluable legacy in EU-EECA cooperation in ICT that was created by the PICTURE project (FP7-ICT CSA, on-going) and its preceding EECA-ICT cluster

that was formed by joining forces of FP7-ICT CSAs, namely: ISTOK-SOYUZ, SCUBE-ICT and EXTEND (completed in 2011).

Overall, to avoid duplication of work, maximize synergies and impact, successfully utilize PICTURE project outcomes as well as address issues of particular interest for the EC, EECA-2-HORIZON

consortium will closely collaborate, coordinate and adjust its activities with the EAST HORIZON project activities. Both projects started on February 2014, focus on the same region and have

similar objectives.

 

 

Consortium Partners

Acronym

Country

Logo

International Environment and Quality Services North Greece Ltd

Q-PLAN NG

Greece

Inno TSD

INNO

France

inno_logo 1500dpi

National Association of Research and Educational E-Infrastructures "E-Arena"

e-ARENA

Russia

03_e_ARENA_logo_220px

Non-governmental organization “Agency of European innovations”

AEI

Ukraine

Belarusian Institute of System Analysis and Information Support of Scientific and Technical Sphere

BELISA

Belarus

Belisa Logo

Institute for Informatics and Automation of the National Academy of Sciences of the Republic of Armenia

IIAP

Armenia

logo_iiap

Regional Innovative Technologies Academy

RITA

Azerbaijan

RITA_logo

Centre of International Projects

CIP

Moldova

CPI_Lebels

Georgian Research and Educational Networking Association

GRENA

Georgia

GRENA_logo.gif

National Agency for Technological Development JSC

NATD

Kazakhstan

10_NATD_logo_2)

 

7. NoGAP Project

 

Project full title: " Knowledge Transfer Community to bridge the gap between research,

innovation and business creation "

 

Coordination and support action  R2I-ENP

N 609531

 

 

 

NoGAP bridges the gap between research and innovation and contributes to taking advantage of the innovation potential of SMEs based on a better cooperation with researchers, transferring

and using knowledge resulting from research. The overall objective of the project is to reinforce cooperation with Eastern Partnership countries to develop a “Common Knowledge and

Innovation Space” on societal challenge ”secure, clean and efficient energy”.

 

The NoGAP consortium is composed of 13 organizations from 6 countries of which 3 are EU members (Germany, Romania, Slovakia) and 3 are members of the Eastern Partnership (Belarus,

Ukraine, Georgia). In order to improve mobility between research, business and innovation, interrelated tandem relations between research organizations and innovation support

services are established.

Within the NoGAP project we want to:

- identify the main drivers and obstacles of closer links between academia and the market in the field of secure, clean and efficient energy in the Eastern Partnership Region

- develop a best practice methodology to enhance successful commercialization of research results and to improve the management of these results

- develop innovation support services to foster existing and establish new strategic partnerships

- assess the opportunities for the establishment of sustainable Technology Transfer Centres (TTC) in the participating partner countries on the basis of existing structures and good practice

- improve the competencies of researchers, entrepreneurs and multiplicators by organizing trainings

- develop a list of pilot activities to foster mutually beneficial public-private-partnerships between EU and Eastern Partnership countries in the energy sector

- create and organize twinnings between the regions

- promote networking between EU and Eastern Partnership countries.

 

 

8. EaP PLUS Project

 

STI International Cooperation Network for Eastern Partnership Countries – PLUS”

 

H2020-INT-INCO-2015 Topic: INT-02-2015 Type of action: CSA Proposal number: 692471

 

List of participants

Participant No

Participant organisation name

Country

1

CeRISS - KENTRO PERIFERIAKON KAI DIETHNON MELETON KAI YPOSTIRIXIS E.E.

Greece

2

BelISA - BELARUSIAN INSTITUTE OF SYSTEM ANALYSIS AND INFORMATION SUPPORT OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL SPHERE

Belarus

3

CIP - CENTRUL PROIECTE INTERNATIONALE

Moldova

4

DLR - DEUTSCHES ZENTRUM FUER LUFT- UND RAUMFAHRT E.V.

Germany

5

EBN - EUROPEAN BUSINESS AND INNOVATION CENTRE NETWORK

Belgium

6

ICARTI - INTERNATIONAL CENTER FOR ADVANCEMENT OF RESEARCH, TECHNOLOGY AND INNOVATION

Georgia

7

ICBSS - INTERNATIONAL CENTRE FOR BLACK SEA STUDIES

Greece

8

INNO TSD

France

9

IPPT-PAN - INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMOW TECHNIKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Poland

10

NAS-RA - NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE REPUBLIC OF ARMENIA

Armenia

11

NASU - NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF UKRAINE

Ukraine

12

RCISD - REGIONAL CENTRE FOR INFORMATION AND SCIENTIFIC DEVELOPMENT LTD.

Hungary

13

SDF-AZE - AZERBAYCAN RESPUBLIKASININ PREZIDENTI YANINDA ELMIN İNKIŞAFI FONDU

Azerbaijan

14

SRNSF - SHOTA RUSTAVELI NATIONAL SCIENCE FOUNDATION

Georgia

15

SPI - SOCIEDADE PORTUGUESA DE INOVAÇÃO

Portugal

16

UKRTECHINFORM - CENTRE FOR SCIENTIFIC AND TECHNICAL INFORMATION AND INNOVATION PROMOTION OF UKRAINE (NATIONAL INFORMATION CENTRE FOR UKRAINE-EU S&T COOPERATION)

Ukraine

17

ZSI - ZENTRUM FUER SOZIALE INNOVATION GMBH

Austria

 

 

The strategic objective of the STI International Cooperation Network for Eastern Partnership Countries – PLUS project is to encourage the research and innovation cooperation between the EU and the Eastern Partnership (EaP) countries and to address effectively current opportunities and remaining obstacles. This will be achieved through a coherent set of activities addressing, in parallel, research and innovation, as well as policy dialogue in a strongly interlinked and complementary way.

The specific objectives of the project can be summarized as follows:

1.      To actively support the policy dialogue in STI between the EU and the EaP countries with a particular emphasis on the Association to H2020 process and dedicated actions to maximize the benefits from it;

2.      To boost interactions between researchers in the context of H2020 and beyond;

3.      To promote innovation in the EaP countries, in a coherent and complementary way with major EU’s initiatives;

4.      To improve the framework conditions and efficiency of the cooperation between EU and its individual Member States with the EaP countries aiming in particular to remove remaining obstacles and to create opportunities.