სიახლეები

2017 წლის 7 მარტს საქართველოში დაფუძნდა საქართველოს კლასტერების ეროვნული პლატფორმა, რომელიც წარმოადგენს იურიდიულ პირთა წევრობაზე დაფუძნებულ არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის (ააიპ) სტატუსით მოქმედ ორგანიზაციას. პლატფორმის დამფუძნებელია ოთხი ორგანიზაცია:

1.    (ააიპ) - კვლევების, ტექნოლოგიების და ინოვაციების ხელშემწყობი საერთაშორისო ცენტრი“, დირექტორი გივი ქოჩორაძე;

2.    (ააიპ) - სტრატეგიული ინიციატივების სააგენტო“, დირექტორები ნოდარ ძიძიკაშვილი და კობა კიკაბიძე;

3.     (ააიპ) - სითი ინსტიტუტი საქართველო“, დირექტორი  მამუკა სალუქვაძე და არჩილ ბარბაქაძე;

4.    (შპს) - გოლდენ ფლიის კაპიტალი“, დირექტორი ივერი ქუცნაშვილი.

პლატფორმა ღიაა ახალი წევრების მისაღებად, რომლებიც  ძირითადად უნდა იყვნენ იურიდიული პირები და გამონაკლის შემთხვევაში (მმართველის საბჭოს გადაწყვეტილებით) ფიზიკური პირები.

კლასტერების პლატფორმის ძირითადი მიზანია: საქართველოში არსებული კლასტერული აღრიცხვა, ანალიზი და  იდენტიფიკაცია; ახალი კლასტერების ფორმირება და მათი ინტერნაციონალიზაცია; ფორსაიტული ცენტრების, ინტელექტუალური სპეციალიზაციების სტრატეგიების ფორმირება და სხვა.

Home                         

ICT National Contact Point (NCP) network and Innovation and Business Support network

The main objective of Idealist 2018 is to reinforce the network of National Contact Points (NCP) for ICT under Horizon 2020, by promoting further trans-national cooperation within this network. Idealist2018 aims to address national and cross-border audiences, relying on the NCP network mainly established in the MS and AC at national and regional level, to stimulate, encourage and facilitate the participation of current and future ICT research stakeholders in the European Research Area (ERA). At the same time Idealist is an international ICT partner search network, with more than 65.000 contacts. Today  the  Idealist   network consists of 32 ICT national partners  from  EU  and   Non-EU  Countries,  such  as  Associated   States,  Eastern European Partner Countries, Mediterranean Partner and others, which are in line with the international cooperation strategy of the European Commission. 

 

News in H2020 are demonstrated on the following Web Site:

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/newsroom