საქართველოს კლასტერების ეროვნული პლატფორმა

 

„საქართველოს კლასტერების ეროვნული პლატფორმა“  წარმოადგენს იურიდიულ პირთა წევრობაზე დაფუძნებულ არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის (ააიპ) სტატუსით მოქმედ ორგანიზაციას.

პლატფორმა დაფუძნდა 2017 წლის 7 მარტს.

პლატფორმა დამფუძნებელია ოთხი ორგანიზაციის მიერ:

1.     (ააიპ) - „კვლევების, ტექნოლოგიების და ინოვაციების ხელშემწყობი საერთაშორისო ცენტრი“, დირექტორი გივი ქოჩორაძე;

2.     (ააიპ) - „სტრატეგიული ინიციატივების სააგენტო“, დირექტორები ნოდარ ძიძიკაშვილი და კობა კიკაბიძე;

3.      (ააიპ) - „სითი ინსტიტუტი საქართველო“, დირექტორი  მამუკა სალუქვაძე და არჩილ ბარბაქაძე;

4.     (შპს) - გოლდენ ფლიის კაპიტალი“, დირექტორი ივერი ქუცნაშვილი.

 

პლატფორმის ძირითადი მიზნები და ამოცანები:

) საქართველოში არსებული კლასტერული სტრუქტურების ანალიზი და  იდენტიფიკაცია;

)  კლასტერების ფორმირება-განვითარებისათვის შესაბამისი საკანონმდებლო ბაზის შექმნა  და „Smart Specialization-თვისსაჭირო ცვლილებების განხორციელების ხელშეწყობა;

) ეროვნულ კანონმდებლობაში საერთაშორისო სტანდარტების ასახვის ხელშეწყობა საკანონმდებლო ცვლილებების ინიცირების გზით;

) კლასტერული სტრუქტურების უფლებების დაცვისათვის მექანიზმების შექმნა და ადვოკატირება, ამასთან არსებულის სრულყოფის ხელშეწყობა;

) კლასტერების ინტერნაციონალიზაცია;

) საზოგადოების, ბიზნესისა და სახელმწიფოს ინფორმირება და მათი ჩართულობის ხელშეწყობა;

)   ტექნოლოგიური პლატფორმების ფორმირების ხელშეწყობა:

) ფორსაიტული ცენტრების ფორმირება და მკვლევარების შესაბამის საერთაშორისო ორგანიზაციებში სერტიფიცირების ხელშეწყობა;

)   ყველა საქმიანობა, რომელიც დასაშვებია საქართველოს კანონმდებლობით  და ემსახურება პლატფორმის მიზნებს.

პლატფორმას ჩამოყალიბებული აქვს საკონსულტაციო საბჭო (ბორდი), რომელთა გადაწყვეტილებებს და შეთავაზებებს დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს.

პლატფორმას ჰყავს საერთაშორისო პარტნიორები, რომლებიც დაეხმარებიან მას ახალი კავშირების დამყარებაში ევროპისა და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში.

 

 

EaP PLUS Project Stimulated Establishment of New Cluster Management Organization in Georgia

 

Short review of Dr. Givi Kochoradze regarding the development of the cluster economy in Georgia

 

Αt the Prague Summit of May 2009, the Eastern Partnership (EaP) with Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova and Ukraine was inaugurated with the aim of fostering political and economic cooperation, and tightening the relationship between the EU and its Eastern Partners. After starting collaboration with EaP countries, the European Commission proceeded with the preparation and signing of DCFTAs (Deep and Comprehensive Free Trade Agreements) with EaP countries (particularly with Georgia), promoting the main European values such as democracy and good governance, strengthening energy security, carrying out sector reforms and strengthening environmental protection, encouraging people to people contacts, supporting economic and social development, offering additional funding to reduce socio-economic imbalances, increasing stability, etc.

Some recent achievements of Georgia, which reflect the progress of cooperation of the country with the EU during the last years, included: DCFTA and Association Agreement, visa liberalization agreement; Association Agreement with the H2020 program signed between the Georgian government and the EU. Additionally, two Georgian organizations were united under the Enterprise Europe Network (EEN), and negotiations to join the COSME program are underway. In 2017, the European Investment Fund (EIF) and ProCredit Bank Georgia signed an InnovFin agreement in Luxembourg, that will benefit Georgian small and medium-sized enterprises (SMEs) and small mid-caps. The InnovFin agreement, the first of its kind in Georgia, will enable ProCredit Bank Georgia to provide loans to innovative companies over the next two years, with the support of a guarantee provided by the EIF and backed by Horizon 2020 program.

 

Having that said, it is clear that, at the current stage, while cooperation between the EU and Georgia is actively developing, transfer and inculcation of European new economic models, technologies and innovations to Georgian scientific community is quite expedient.

It is very positive that the EU-funded “EaP PLUS” project started in September 2016. One of the reasons to underline the importance of the project was that it was enhancing the EU-EaP research and innovation partnership through boosting clusters in EaP countries. Initiating the clusters mapping process in EaP countries in this project, we (ICARTI in Georgia) encountered the following problem. We tracked down a lot of amalgamations, associations and unifications, but found only a few clusters among them. The reason for this is that many of the mentioned associations have structures close to clusters, but they are not aware of it. Consequently I, with my team, decided to undertake practical steps, and create a new organization in Georgia for the promotion of EU standards and for working with clusters in our country.

First of all,  we established a non-profit, non-governmental legal entity: the “Georgian Clusters National Platform” (GCNP), which consists of 4 independent organizations (founders) - the International Center for Advancement of Research, Technology and Innovation (ICARTI), the Agency of Strategic Initiatives, the Golden Fleece Capital, and the City Institute Georgia. It should be mentioned that a quite large advisory board was created in the framework of the GCNP platform, which include specialists from private and governmental organizations  which we intend to involve in our future activities.

In general, GCNP has two main goals: on the one hand, we are planning to collaborate with the local governmental structures, in order to work with the existing clusters (providing them with information about EC clusters; conducting local trainings, making internationalization, etc.) and create new ones.

 

On the other hand, we intend to use the opportunities provided by the European Cluster Collaboration Platform (ECCP) and its partner search system for the participation in ECCP Calls, in EC Framework programs forthcoming Calls, etc. This implies an initiation of international activities. We hope that in this respect assistance and support of the EaP PLUS project consortium partners was very valuable.

At the same time, it is important to note that during the short period of existence of GCNP, we have already established cooperation with public and private organizations, with the International Cooperation programs, foreign agencies,  foundations and important projects in Georgia such as EU4Business, USAID, G4G, East Envest2, etc. The main goal of the listed structures was to support small and medium business, make SMEs more competitive, support the economy, etc.

We wish to work towards developing and supporting the concept of clusters, but at the same time in the scope of our interest are: Technological platforms, of Smart Specialization Strategies (S3), Technology Platforms, Digital Innovation Hubs, etc. In 2018 we organized quite a representative event in Georgia and invited a lot of existing clusters from EU.

Finally, we want to underline that all the listed activities concerning clusters’ formation and the endeavor for economic development in Georgia started in a large part with the EaP PLUS project. In my opinion, this is a good example of mutual cooperation activities between the project and civil society organizations, and can be considered as a success story for the development of the country’s economy.

 

G.Kochoradze, Director of GCNP

 

 

 

European Cluster Collaboration Platform web site:

https://www.clustercollaboration.eu/