თქვენ შეგიძლიათ გაეცნოთ ღონისძიებებს რომელსაც გთავაზობთ ევროკომისია შემდეგ საიტზე:

 

 https://ec.europa.eu/info/events_en

 

Ø ამასთან ინოვაციური საბჭოს საზოგადოების შემოთავაზება შეგიძლიათ იხილოთ:

https://community-smei.easme-web.eu/events

 

Ø  ინოვაციური საბჭოს EIC- ის შემოთავაზება: https://eic.ec.europa.eu/events_en

 

Ø  ევროპის ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების ინსტიტუტი  EIT-ი შემოთავაზება: 

          https://eit.europa.eu/news-events/events