ინფორმაცია კონფერენციების შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ საიტებზე:

 

 

http://www.ideal-ist.eu/events

 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/newsroom/573?page=6